line Logo line updown

LATVISKI | ПО-РУССКИ

Latvijas normatīvo aktu
krievu valodā
elektroniskā datu bāze „Kodekss +”

"Biznesa informācijas birojs" piedāvā Latvijas normatīvo aktu krievu valodā datu bāzi „Kodekss +”. Informācijas-konsultāciju sistēma „Kodekss +” ietver Latvijas normatīvo aktu krievu valodā datu bāzi datoriem, ko lietotāja datorā instalē "Biznesa informācijas birojs" speciālisti. Bāze pastāvīgi tiek atjaunota un papildināta ar no jauna pieņemtiem un krievu valodā tulkotiem normatīvajiem aktiem, tāpēc tā pastāvīgi tiek uzturēta aktualizētā kārtībā. Bāzes atjaunošana notiek vienu reizi divās nedēļās pa elektronisko pastu vai to klātienē veic mūsu darbinieks.

Sistēma ļauj dažu sekunžu laikā veikt nepieciešamo dokumentu atlasi pēc jebkura dokumenta atribūta: nosaukums, atslēgvārds, reģistrācijas numurs, pieņemšanas datums, grozījumu datums u.c., operatīvi apskatīt dokumentu monitora ekrānā, izdrukāt visu dokumentu vai tā daļu.

Sistēma „Kodekss +” ir vienkārša lietošanā, neprasa nekādas īpašas zināšanas un ir pieejama ikvienam, kam ir elementāras prasmes darbā ar datoru.


„Kodekss +”

Krievu valodā tulkotu Latvijas normatīvo aktu, sākot ar 1990.gadu, datu bāze. Tā ietver normatīvos aktus par komercdarbību, nodokļiem, nodevām, pabalstiem, darba aizsardzību, dzīvokļa jautājumiem, izglītību, apdrošināšanu, celtniecību, kredītiestādēm, vērtspapīriem, muitu, pārvadājumiem, tranzītu u.c.

Datu bāzē „Kodekss +” publicētie
spēkā esošie Latvijas likumi
(uz 2018.gada 15.janvāri)

 

Datu bāzē „Kodekss +” publicētie
spēkā esošie lēmumi un noteikumi
(uz 2018.gada 15.janvāri)

 

Normatīvie akti tiek uzturēti aktuālā kārtībā.

Uz 2022.gada 1.jūniju bāzē ir atrodami 25227 dokumenti.

Bāzes cena - EUR 450,00.

Ikmēneša atjaunošana – EUR 35,00.

Cenas norādītas ar PVN.

Piedāvājam arī bāzi bez atjaunošanas (pēc klienta vēlmes).

Papildus iepriekš izklāstītajam iespējams saņemt atsevišķu normatīvo aktu izdrukas.

Izdruku no datu bāzes cena ir EUR 0,15 par vienu drukas lappusi.